top of page
Tuition Fees for Intl. Students

COST OF EDUCATION
CHI PHÍ GIÁO DỤC

( International Students - Sinh viên quốc tế)

CHƯƠNG TRÌNH THIẾT LẬP

CHƯƠNG TRÌNH THẨM MỸ NÂNG CAO - 1060 Tiếng (27 tuần)

PHÍ: CAD $14000.00
SÁCH VÀ DỤNG CỤ: CAD $5800.00

                                                              

CHI PHÍ

* Học phí & Phí phát sinh sẽ được thu khi đến vào ngày định hướng và đăng ký tại cơ sở trước khi bắt đầu khóa học.

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Chuyển khoản Email : aesptufee@gmail.com

Thẻ Visa / Master (chỉ giao dịch trực tiếp)

Tiền mặt (chỉ gửi trực tiếp)

Hối phiếu ngân hàng

Ngân hàng / Chuyển khoản

Hoặc gửi đến:

Alberta Professional Building,

Unit 303, 320 - 23 Ave., SW.,

Calgary. Alberta. Canada.

T2S 0J2

​* Nếu số dư không được cập nhật, học sinh sẽ được ban giám hiệu thông báo bằng văn bản cảnh cáo, nếu hai lần cảnh báo, học sinh sẽ bị đình chỉ học cho đến khi thanh toán đủ số dư.

bottom of page