top of page

LIỆU TRÌNH N NG MẶT HIFU

Nâng cơ mặt, tái tạo Collagen & dưỡng ẩm V

  • 1 h
  • 158 Canadian dollars
  • Calgary - Alberta Professional Building

Service Description

LIỆU TRÌNH N NG MẶT HIFU For More Treatment Details : https://www.aestheticspro.ca/aestheticspro Full Face : Reg. $500 Giá dịch vụ của sinh viên : $158 Neck Add-on Reg. $180 Giá dịch vụ của sinh viên : $48 HIFU là năng lượng siêu âm hội tụ tạo điều kiện trẻ hóa da ở lớp biểu bì, hạ bì, lớp SMAS. Điểm đông tụ nhiệt đạt đến 60 ~ 80˚ ngay lập tức ở độ sâu dự định. Năng lượng dẫn đến quá trình tự phục hồi (4 giai đoạn); đông tụ - phản ứng - tái sinh - tu sửa Giá điều trị do học viên thực hiện có thể thay đổi mà không cần báo trước.


Cancellation Policy

Cancellation : In order to allow us an opportunity to reschedule, please provide a minimum of 24 hour notice if you need to cancel your appointment. For all student service arrangements, the decision of Aesthetics Pro shall be final and conclusive. Please feel free to subscribe to our e-mail list to receive special promotional offers and discounts on our retail product lines. 取消條款: 如需取消或更改預約時間,須提前24小時或以上給予通知。 有關一切服務內容及安排,由艾斯迪國際美容學校保留最終決定權。 歡迎訂閱我們的郵件列表,我們將向您發送最新優惠活動及產品折扣訊息。 Cancellation : Hủy Lịch Hẹn Để cho phép chúng tôi có cơ hội lên lịch lại, vui lòng cung cấp thông báo trước tối thiểu 24 giờ nếu bạn cần hủy cuộc hẹn của mình. Đối với tất cả các thỏa thuận về dịch vụ học viên, quyết định của Aesthetic Pro sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính kết luận. Vui lòng đăng ký vào danh sách e-mail của chúng tôi để nhận được các khuyến mại và giảm giá đặc biệt cho các dòng sản phẩm bán lẻ của chúng tôi.


Contact Details

  • 320 23 Ave SW unit 303, Calgary, AB, Canada


bottom of page