top of page

無創超聲刀拉皮祛皺 HIFU Face Lift Treatment

Facial Lifting, Collagen Reproduction & Hydration V面緊緻,激活膠原增生,深層保濕注養

  • 1 h
  • 158 Canadian dollars
  • Calgary - Alberta Professional Building

Service Description

HIFU FACE LIFT TREATMENT 無創超聲刀拉皮祛皺 了解更多 : https://www.aestheticspro.ca/aestheticspro Full Face : Reg. $500 Student Service Price : $158 Neck Add-on Reg. $180 Student Service Price : $48 HIFU is focused ultrasound energy that facilitates skin rejuvenation in epi-dermis, dermis, SMAS layer. The thermal coagulation point reaches to 60~80˚ instantly on the intended depth. The energy leads to self-healing process (4 stages); coagulation - reactive - regeneration - remodeling 全面 原價 : $500 學生服務收費 : $158 頸部 原價 : $180 學生服務收費 : $48 效果 : 提拉和收緊兩頰皮膚 祛除面部多餘脂肪 針對眼袋、双下巴、松弛脸颊、下垂眼角 瘦面、瘦雙下巴、V面等美容效果更自然持久 HIFU 無創超聲刀拉皮祛皺療程,直達肌底膠原層至筋膜層,從根源對抗衰老,塑造V面瘦面輪廓及加強皮膚韌度和彈性! 過程有別於一般HIFU療程功效,能量更均勻覆蓋每個膠原細胞;瘦面、瘦雙下巴、V面等美容效果更自然持久,60~80˚的高能量由淺至深漸進地進入肌底深處,感覺只會有點酸軟,而非如做HIFU機般帶來劇烈疼痛,亦是超越一般HIFU療程的原因之。 Student treatment prices are subject to change without notice. 學生美容服務價格如有更改,恕不另行通知。


Cancellation Policy

Cancellation : In order to allow us an opportunity to reschedule, please provide a minimum of 24 hour notice if you need to cancel your appointment. For all student service arrangements, the decision of Aesthetics Pro shall be final and conclusive. Please feel free to subscribe to our e-mail list to receive special promotional offers and discounts on our retail product lines. 取消條款: 如需取消或更改預約時間,須提前24小時或以上給予通知。 有關一切服務內容及安排,由艾斯迪國際美容學校保留最終決定權。 歡迎訂閱我們的郵件列表,我們將向您發送最新優惠活動及產品折扣訊息。 Cancellation : Hủy Lịch Hẹn Để cho phép chúng tôi có cơ hội lên lịch lại, vui lòng cung cấp thông báo trước tối thiểu 24 giờ nếu bạn cần hủy cuộc hẹn của mình. Đối với tất cả các thỏa thuận về dịch vụ học viên, quyết định của Aesthetic Pro sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính kết luận. Vui lòng đăng ký vào danh sách e-mail của chúng tôi để nhận được các khuyến mại và giảm giá đặc biệt cho các dòng sản phẩm bán lẻ của chúng tôi.


Contact Details

  • 320 23 Ave SW unit 303, Calgary, AB, Canada


bottom of page