top of page

Triệt Lông IPL Laser - Body Part

Abdomen, Bikini, Arms, Legs, Back Canada Health Approved Laser Device

  • 30 min
  • Check Description
  • Calgary - Alberta Professional Building

Service Description

PRICE PER SESSION Abdomen $45 - $75 (Reg. $150 - $250) Belly Line $36 (Reg. $120) Bikini Line $54 (Reg. $180) Extended Bikini $85 (Reg. $250) Arms $115 - $155 (Reg. $300 - $450) Legs $165 - $195 (Reg. $400 - $550) Back $150 - $240 (Reg. $300 - $500) Triệt Lông IPL Laser For More Treatment Details : https://www.aestheticspro.ca/aestheticspro Hãy tạm biệt những rắc rối không mong muốn về lông bằng phương pháp triệt lông bằng ánh sáng xung cường độ cao (IPL) của chúng tôi. Công nghệ Intense Pulsed Light (IPL) phát hiện sự tương phản giữa nang lông và da và đi xuyên qua các mô da cho đến khi chạm vào thân tóc hoặc chân tóc (gốc). Ánh sáng được chuyển hóa thành nhiệt năng phá hủy chân lông, hầu hết thân lông và toàn bộ nang lông. Công nghệ này hoàn toàn an toàn, không mất thời gian nghỉ dưỡng và lý tưởng ngay cả với làn da nhạy cảm. Nó cũng hoạt động rất tốt trên tóc mỏng và ít và điều trị các vấn đề về viêm nang lông. Giá điều trị do học viên thực hiện có thể thay đổi mà không cần báo trước.


Cancellation Policy

Cancellation : In order to allow us an opportunity to reschedule, please provide a minimum of 24 hour notice if you need to cancel your appointment. For all student service arrangements, the decision of Aesthetics Pro shall be final and conclusive. Please feel free to subscribe to our e-mail list to receive special promotional offers and discounts on our retail product lines. 取消條款: 如需取消或更改預約時間,須提前24小時或以上給予通知。 有關一切服務內容及安排,由艾斯迪國際美容學校保留最終決定權。 歡迎訂閱我們的郵件列表,我們將向您發送最新優惠活動及產品折扣訊息。 Cancellation : Hủy Lịch Hẹn Để cho phép chúng tôi có cơ hội lên lịch lại, vui lòng cung cấp thông báo trước tối thiểu 24 giờ nếu bạn cần hủy cuộc hẹn của mình. Đối với tất cả các thỏa thuận về dịch vụ học viên, quyết định của Aesthetic Pro sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính kết luận. Vui lòng đăng ký vào danh sách e-mail của chúng tôi để nhận được các khuyến mại và giảm giá đặc biệt cho các dòng sản phẩm bán lẻ của chúng tôi.


Contact Details

  • 320 23 Ave SW unit 303, Calgary, AB, Canada


bottom of page