top of page

H2 小氣泡營養煥膚 H2 Aqua Facial

Cleans, Hydrate and soothing in one. 舒緩、清潔、補水,效果一次見效

  • 1 h 30 min
  • 89 Canadian dollars
  • Calgary - Alberta Professional Building

Service Description

H2 小氣泡營養煥膚 H2 Aqua Facial 原價 : $190 學生服務收費 : $89 真空渦流技術,結合磨融效果,無痛吸取黑頭、白頭或粉刺,深層清潔肌膚。使用不同功能的螺旋頭,搭配精華液,進行無痛不刺激高效煥膚,能改善,淡化表面黑頭,改善粉刺、青春痘、毛孔粗大等問題,使肌膚更潤澤、更清潔。 優勢: 溫和,治療過程舒適無痛感 治療後即可正常生活、工作、社交 見效快,治療後即可看到明顯改善效果 無副作用,安全可靠 可以與其他治療很好的配合,例如激光、微針等 針對症狀: 有效減少細紋,淡化皺紋 改善肌膚血液循環、深層清潔毛孔 改善膚色不均的症狀 改善肌膚發炎症狀 有效改善油性皮膚和痘痘肌 收緊毛孔 Student treatment prices are subject to change without notice. 學生美容服務價格如有更改,恕不另行通知。


Cancellation Policy

Cancellation : In order to allow us an opportunity to reschedule, please provide a minimum of 24 hour notice if you need to cancel your appointment. For all student service arrangements, the decision of Aesthetics Pro shall be final and conclusive. Please feel free to subscribe to our e-mail list to receive special promotional offers and discounts on our retail product lines. 取消條款: 如需取消或更改預約時間,須提前24小時或以上給予通知。 有關一切服務內容及安排,由艾斯迪國際美容學校保留最終決定權。 歡迎訂閱我們的郵件列表,我們將向您發送最新優惠活動及產品折扣訊息。 Cancellation : Hủy Lịch Hẹn Để cho phép chúng tôi có cơ hội lên lịch lại, vui lòng cung cấp thông báo trước tối thiểu 24 giờ nếu bạn cần hủy cuộc hẹn của mình. Đối với tất cả các thỏa thuận về dịch vụ học viên, quyết định của Aesthetic Pro sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính kết luận. Vui lòng đăng ký vào danh sách e-mail của chúng tôi để nhận được các khuyến mại và giảm giá đặc biệt cho các dòng sản phẩm bán lẻ của chúng tôi.


Contact Details

  • 320 23 Ave SW unit 303, Calgary, AB, Canada


bottom of page